הקלה זמנית בדרישת מע"מ תשומות לעסקים

 

אתר AUREN קורונה + טקסט

 

רשות המיסים פרסמה היום החלטת מיסוי שתאפשר הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה החל מיום  01/03/2020ועד ליום 03/05/2020

 

משבר הקורונה אילץ עסקים רבים לצמצם בכוח האדם אשר נמצא פיזית במקום העבודה. חלק גדול מעסקים אלה צויד באמצעים טכנולוגיים על מנת להמשיך את שגרת העבודה מהבית.

על פי הוראות הדין, עוסק זכאי לנכות מס תשומות רק כאשר יש בידו חשבונית מס מקור (פיזי) או חשבונית חתומה דיגיטלית.

נוכח המצב הנוכחי ניתן יהיה לכלול בדוח התקופתי ולנכות מס תשומות גם בהסתמך על חשבונית מס שנסרקה ונשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית

 

לתנאים ולהוראה המלאה:

 

 

 

 

 

 

טלפון חרום לייעוץ 054-3607080