הנידון: קבלת פיצוי לעצמאים בעקבות משבר הקורונה

אבקש להביא לידיעתכם, כנוסחו, מידע שהתקבל מלשכת רו"ח בישראל, בתאריך 30.3.2020, כלהלן:

"טרם נקבעו הכללים לקבלת הפיצוי לעצמאיים בעקבות משבר הקורונה, למרות זאת הודענו לכם כי ניתן (וכדאי) להיערך מראש לקבלת הפיצוי: לצורך כך, יש להיכנס לקישור הבא ולמלא אחר ההנחיות:
https://secapp.taxes.gov.il/SrVeImut/frmRashiKnisa.aspx?src=LONew#no-back-button

חשוב מאוד ‼️  

  • נא  להיכנס לקישור המצ"ב – בלבד.
  • לצורך הזדהות, רצוי להצטייד בת"ז, רישיון נהיגה ודרכון.
  • יש לשמור את הסיסמא מאחר ויהיה קושי לשחזרה.
  •  כמו"כ, נא לבדוק כי במס הכנסה מעודכנים פרטי חשבון הבנק הרלוונטי".

 

אנחנו לרשותכם לכל שאלה.

AUREN ISRAEL

 

ט.ל.ח