הלוואות בערבות מדינה – המסלול המקוצר

אתר AYREN - וירוס הקורונה

על מנת להצליח לקבל את ההלוואה עדיין יש מסלול משוכות מקוצר שצריך לעבור. הניסיון של השבועות האחרונים מראה שעל מנת להצליח ולקבל את ההלוואה המיוחלת רצוי מאוד שבעלי העסקים יעזרו בבעל מקצוע. כבר כיום לאחר ימים בודדים, מגיעים אלינו בעלי עסקים שהגישו לבד את החומר לבנק ולצערם קיבלו סירוב, ללא הסברים או נימוקים, כמו רוב מגישי הבקשות שנדחו.

מסתבר שהכנת חומר הרקע והמסמכים הינו קריטי להצלחת הבקשה ולקבלת ההלוואה. לצורך כך צריך שהליווי יהיה מקצועי וכן שיתוף פעולה מלא מבעל העסק בהמצאת המסמכים וההסברים הנדרשים, כמו בנית תזרים מזומנים אמין ואיכותי שיציג את יחולט ההחזר של העסק, בטחונות, עמידות העסק וכדומה.

אומנם הכדור עבר לבנק, אבל גם לארבעת הבנקים המטפלים בהלוואות יש אינטרסים וניהול סיכומים פנימי, וכמובן הבנק יעדיף לתת הלוואה לעסקים מסוימים על פני אחרים.

המדינה הרחיבה את ההקלות לעסקים במסגרת קרן ההלוואות בערבות המדינה, במטרה להרחיב את ההיקף הפוטנציאלי של העסקים שיפנו לקרן ולהקל על העסקים שפונים בבקשה לקבלת הלוואה, הן בשלב הגשת הבקשה להלוואה, בתהליך בחינתה ואישורה על ידי הבנקים והן בתנאי ההלוואות.

 

להלן ההקלות שאושרו:

הלווה לא יידרש לשלם את הריבית על ההלוואה במהלך השנה הראשונה לאחר העמדת ההלוואה, והמדינה היא זו שתישא בעלות הריבית לבנק עבור תקופה זו.

המערכת הבנקאית הביעה את נכונותה להירתם ולהפחית את שיעור הריבית הממוצע בהלוואות הקרן לעד 1.5% מעל ריבית הפריים.

ביטול הגשת תכנית עסקית.

הקלה בשיעור הערבויות האישיות כך שלא תעלנה על הערבויות האישיות הקיימות ללקוח בבנק.

הפנייה ישירה של בקשת ההלוואה לבנק, ללא צורך בבדיקה מקדימה מטעם המדינה.

קוצר תהליך אישור הבקשות ויהיה ניתן לקבל הלוואה תוך 7 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה וקליטתה במערכת.

 

 

לקבלת סיוע מידי בקבלת הלוואות ומימון אחר לעסק אתם מוזמנים ליצור אתנו קשר ישיר.

 

ליצירת קשר מידי ניתן להתקשר ל 050-6404-040

או לשלוח מייל ישירות למר יורם פישמן, שותף מנהל Yoram.fishman@auren.eoidev3.co.il